Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 29, 2020

Även den här veckan är Rillepaz, förtroendevald tvärsäkerhetsansvarig i ohållbarhet, på besök. Den här gången summerar vi det utländska hiphopåret. Boombap, dist och smurfrefränger avhandlas.